För standard SMS Survey:

Meddelanden

  • Start/Survey message: Detta är det första SMS:et som uppringaren får. Meddelandet ska innehålla en fråga och det tillåtna poängintervallet. Max 960 tecken.
    Exempel: På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till andra?
  • Thank you/Reply message:Det här är meddelandet som Puzzel skickar till uppringaren efter att ha fått uppringarens svar på undersökningsmeddelandet. Max 960 tecken.

För SMS Web Survey finns det några extra meddelanden som ska definieras (som visas på den mobila webbsidan):

  • Question:  Här ber du användaren att ange poängen för det du vill mäta. Exempel: en skala från 0–10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till andra?
  • Welcome message: Välkomstmeddelande efter att ha gått in på den mobila webbsidan. Exempel: Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
  • Company Signature: Här anger du en signatur för företaget som visas på den mobila webbsidan efter avslutad undersökning. Exempel: Kontakta oss via telefon xxxx eller e-postsupport@company.com om du har frågor.
  • Survey already completed: Meddelande som visas på den mobila webbsidan om användaren klickar på länken i sms-meddelandet efter att undersökningen redan har slutförts.
  • Common follow-up message: Visas på den mobila webbsidan där du ställer uppföljningsfrågor till slutanvändaren, eller så kan du definiera ett gemensamt uppföljningsmeddelande som visas oberoende av poängen från slutanvändaren.

Published

Last updated

2
0