Det er to måter å legge til tilbakevendende («recurring») aktiviteter på.

-    På planleggingsbildet

-    I aktivitetskalenderen

Planleggingsbildet

 1.  Høyreklikk på tidslinjen til en agent.
 2.  Angi aktivitetstype, samt start og lengde for aktiviteten.
 3.  Når du skal gjøre aktiviteten tilbakevendende, merker du av i boksen for 'Dupliser aktivitet'
 4.  Merk av i boksene for de dagene du vil at aktiviteten skal dupliseres for.
 5.  Angi datoen da aktivitetene skal stoppe.
 6.  Klikk på Lagre.

Aktivitetskalender

 1. Høyreklikk på startdatoen for aktiviteten.

 2. Velg aktiviteten fra rullegardinlisten, starttidspunktet og lengden. Skriv om nødvendig inn et notat. Klikk på Neste

 3. Velg agenten(e) som skal delta på aktiviteten. Du kan bruke søk og filtrering.

 4. Klikk på Neste

 5. Klikk på Tilordne for å legge til aktiviteten eller merk av i boksen Tilbakevendende.

 6. Velg å gjenta aktivheten med en angitt frekvens for Dager, Uker eller Måneder.

 7. Velg sluttdato.

 8. Klikk på Tilordne.

Published

Last updated

0
-4