Når en prognose er fullført og agentene er tilordnet skift, er det mulig å kjøre planleggingsmotoren.

 1. Klikk på 'Planlegging' i venstremenyen, og deretter på 'Opprett tidsplan' i venstremenyen.

 2. Velg måneden, året og kampanjen som skal planlegges.

 3. Velg uken som skal planlegges.

  • Det er bare uker som har fått en prognose, som kan planlegges.

  • Opptil fem uker kan planlegges når som helst.

  • Hvis du planlegger en uke på nytt, kan du oppheve publiseringen ved å klikke på den røde X-en til høyre for uken.

 4. Ukene som er valgt, vises nederst på skjermen.

 5. Klikk på ’Kjør planleggingsverktøy’.

 6. Planleggingsverktøyet starter

  • Klikk på ‘Planlegg jobber’ i venstremenyen for å se framdriften til tidsplanene.

 7. Hvis du vil vise tidsplanene, klikker du på ’Tidsplan’ i venstremenyen.

Published

Last updated

0
-4