Tällä toiminnolla kerrotaan järjestelmälle, mitä jonoja kukin asiakaspalvelija voi käsitellä.

  1. Valitse Settings (Asetukset) -valikosta Queues & Skills (Jonot ja taidot) -välilehti.
  2. Valitse vasemmasta valikosta Skills (Taidot).
  3. Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa +-kuvaketta.
  4. Anna taidolle nimi ja kirjoita sille kuvaus tarvittaessa.

Taitoja voidaan käyttää useissa jonoissa.

Esimerkiksi jos jonoja on kaksi – Sales_UK ja Sales_US (Myynti_UK ja Myynti_US) – järjestelmään voidaan luoda yksi taito nimeltään Sales (Myynti) ja linkittää se molempiin jonoihin. Näin asiakaspalvelijat, joille on määritetty taito Sales (Myynti), voivat käsitellä molemmista jonoista tulevia kyselyjä.

Yleinen ratkaisu on määritellä taidot jonojen mukaan suhteessa 1:1.

Published

Last updated

7
0