Melde seg av SMS-undersøkelse (SMS-nett-undersøkelse)

SMS-undersøkelse og SMS-nett-undersøkelse har en funksjon som gjør at sluttbrukeren kan melde seg av. Sluttkunden har selvfølgelig ikke meldt seg på SMS-undersøkelsen, så å melde seg av betyr her å slutte å motta SMS-er fra denne undersøkelsen. Hvis en sluttbruker melder seg av, legges mobilnummeret hans/hennes inn i tjenestens eksisterende blokkeringsliste.

SMS-undersøkelse bruker det generiske SMS-nøkkelordet NOSURVEY og score -1 til avmelding. Hvis du vil informere om muligheten for å melde seg av SMS-undersøkelsen, må du skrive om det i selve SMS-undersøkelsesmeldingen, for eksempel slik: «Hvordan opplevde du vår kundeservice? Velg et tall mellom 1 og 6, der 6 er best. Hvis du ikke vil motta SMS-undersøkelser etter fremtidige samtaler med oss, kan du sende svaret NOSURVEY eller -1»

Etter å ha meldt seg av mottar sluttbrukeren en SMS som bekrefter at avmeldingen er registrert.

En SMS-nett-undersøkelse har en ny rød knapp som sluttbrukere kan melde seg av med. Istedenfor å gi en score trykker sluttbrukeren på Stopp undersøkelse. Ved å klikke på knappen kommer sluttbrukeren til en ny side, som bekrefter at avmeldingen er registrert.

Published

Last updated

0
-2