Gruppenumre (dvs. en agent, der ikke kan blokeres) og linket Opret nyt gruppenummer (Create New Group Number) vises i administrationsportalen kun til brugere, der har indstillet administrationsegenskaben Vis gruppenumre (dvs. en agent, der ikke kan blokeres) (Show Group numbers ('Unblockable agents')) til TIL. Begynd ikke at bruge et gruppenummer (dvs. en agent, der ikke kan blokeres), før du ved, hvordan funktionen virker!   

Klik på Opret nyt gruppenummer (Create New Group Number) for at begynde at oprette et nyt gruppenummer.

Denne side åbnes:

Indtastningsfelterne:

  • Navn på gruppenummer (Group number name): Navnet på gruppenummeret.
  • Telefonnummer (Telephone number): Det telefonnummer, Puzzel skal ringe op til.
  • Antal linjer (Number of lines): Antal samtidige opkald, der via Puzzel vil blive forbundet til gruppenummeret. Opkald, der overstiger dette antal, stilles i kø i Puzzel.
  • Adgangskode/bekræft adgangskode (Password/confirm password): Hvis en person skal logge på Puzzel med denne gruppenummerbruger, skal vedkommende have en adgangskode.
  • Sprog (Language): Det sprog, der vises for brugeren i Puzzel.         

Et gruppenummer hører normalt til din telefonplatform (f.eks. PBX). Ved at bruge et gruppenummer kan du placere flere henvendere i kø, end der er linjer på dit PBX-system. Opkald sættes ikke i kø i Puzzel, før alle telefonlinjer på din platform er optaget. Et gruppenummer skal logges ind i køen ved hjælp af agentapplikationen eller administrationsportalen.                                                           
Du kan kun definere én profil pr. gruppenummer. Både normale agenter og et gruppenummer (med flere linjer) kan besvare samme kø.   

Hvis agenterne bag gruppenummeret stiller Puzzel-opkald om, opdager Puzzel ikke, at agenten (gruppenummerlinjen) er ledig, før det omstillede opkald slutter.                                                                
For at undgå kombinationen af ledige agenter og henvendere i kø er det derfor muligt at definere flere gruppenummerlinjer end det planlagte antal reelle agenter.         

Eksempel: Med 10 agenter bag gruppenummeret kan der defineres 15-20 linjer i Puzzel. Hvis du er usikker på, hvordan gruppenumrene fungerer, opfordrer vi dig til at kontakte Puzzel Support for at få hjælp til at oprette et.       

Et gruppenummer vises ikke på siden Brugere – Brugere  (Users – Users), medmindre Puzzel Support har aktiveret administratoregenskaben Vis brugere, der ikke kan blokeres (Show unblockable users). Hvis gruppenumre vises, angives de med et ikon foran.

Published

Last updated

2
-3