Gruppenumre (også kalt Ikke-blokkerbar agent) og koblingen Lag et nytt gruppenummer vises bare i administrasjonsportalen for brukere som har administrasjonsegenskapen Vis gruppenummer («Unblockable agents») satt til PÅ. Ikke ta i bruk et Gruppenummer (også kalt ikke-blokkerbar agent) før du vet hvordan det fungerer!

Når du skal lage et nytt gruppenummer, klikker du på Lag et nytt gruppenummer.

Da får du opp denne siden:

Inndatafeltene:

  • Navn på gruppenummer: Navnet på gruppenummeret
  • Telefonnummer: Telefonnummeret Puzzel skal ringe
  • Antall linjer: Maks antall samtidige anrop fra Puzzel til gruppenummeret. Anrop som overskrider dette tallet legges i kø i Puzzel
  • Passord / gjenta passord: Passord for gruppenummer-brukeren
  • Språk: Blir brukerspråket i Puzzel

Et gruppenummer hører vanligvis til telefonplattformen (for eksempel PBX). Ved å bruke et gruppenummer kan du ha flere innringere i kø enn linjene på PBX-systemet. Anrop legges ikke i kø i Puzzel før alle telefonlinjene til plattformen din er i bruk. Et gruppenummer må være logget på køen med agentapplikasjonen eller administrasjonsportalen.

Du kan bare definere én profil per gruppenummer. Både vanlige agenter og et gruppenummer (med flere linjer) kan svare på samme kø.

Hvis agentene bak gruppenummeret setter over Puzzel-anrop, vil ikke Puzzel merke at agenten (gruppenummerlinjen) har blitt ledig før samtalen er avsluttet.

Derfor kan flere gruppenummerlinjer defineres enn det planlagte antallet virkelige agenter, for å unngå kombinasjonen av agenter som er ledige mens anrop ligger i kø.

Eksempel: Med 10 agenter bak gruppenummeret kan 15–20 linjer defineres i Puzzel. Ta kontakt med Puzzel support hvis du ikke er sikker på hvordan gruppenumre fungerer.

Gruppenumre blir ikke oppført på siden Brukere – Brukere med mindre Puzzel Support har slått på administratoregenskapen Vis gruppenummer. Hvis gruppenumre vises, er de oppført med et ikon foran.

Published

Last updated

2
-3