Gruppnummer (s.k. Unblockable agent) och Create New Group number-länken visas endast i administrationsportalen för användare som har administrationsegenskapen Show Group numbers ('Unblockable agents') set to ON. Börja inte använda ett gruppnummer(/unblockable agent) innan du vet hur det fungerar!     

Klicka på Create New Group Number för att skapa ett nytt gruppnummer.

Följande sida öppnas:

Indatafälten:

  • Group number name: Gruppnumrets namn

  • Telephone number: Telefonnumret som Puzzel ska ring

  • Number of lines: Antalet samtidiga samtal som kommer att anslutas av Puzzel till gruppnumret. Samtal som överskrider detta antal placeras i kö i Puzzel

  • Password/confirm password: Om en användare ska logga in i Puzzel med det här gruppnumret behöver personen i fråga ett lösenord

  • Language: Blir användarens språk i Puzzel

Ett gruppnummer tillhör vanligtvis din telefonplattform (exempelvis PBX). Genom att använda ett gruppnummer kan du göra så att fler uppringare placeras i kö än antalet linjer som ditt PBX-system innehåller. Samtalen placeras inte i kö i Puzzel förrän alla telefonlinjer på din plattform är upptagna. Ett gruppnummer måste loggas in i kön med hjälp av agentapplikationen eller administrationsportalen. 

Du kan endast definiera en profil per gruppnummer. Både vanliga agenter och ett gruppnummer (med flera linjer) kan svara på samtal i samma kö.                                                                       
Om agenterna bakom gruppnumret kopplar Puzzel-samtal, kommer Puzzel inte att märka att agenten (gruppnummerlinjen) har fått status ledig förrän det kopplade samtalet avslutas.

För att undvika kombinationen med lediga agenter och uppringare som är placerade i kö bör fler gruppnummerlinjer definieras än det planerade antalet verkliga agenter.

Exempel: Med 10 agenter bakom gruppnumret kan 15-20 linjer definieras i Puzzel. Om du inte är säker på hur gruppnummer fungerar, rekommenderar vi att du kontaktar Puzzel Support så hjälper de dig att skapa ett.    

Ett gruppnummer är inte listat på sidan Users - Users såvida inte Puzzel support har aktiverat admin-egenskapen Show unblockable users. Om gruppnummer visas, listas de med en ikon framför.

Published

Last updated

2
-3