Den seneste tilføjelse til vores løsning er et sæt meget fleksible funktioner til definition af nye faner i den nye agentapplikation og tilføjelse af forskellige widgets til fanerne. Der er to typer faner: kernefaner og brugerdefinerede faner. Funktionerne håndteres ved hjælp af siderne Fanekonfiguration (Tab Configuration), Widgetadministration (Widget Administration) og Widgetkonfiguration (Widget Configuration) i administrationsværktøjet samt brug af et fleksibelt Widget-API, som gør det muligt at kommunikere med widgets og hente konfigurationsdata for en widget.                        
Når du tager den nye agentapplikation i brug, er der en ny fane i administrationsportalen, kaldet Widget. Her kan du administrere og konfigurere de ovennævnte sider.

Published

17/08/2020 - 14:39

Last updated

10/09/2021 - 12:10
2
0