Du kan opprette egendefinerte aktivitetstyper for alle aktiviteter som foregår i kontaktsentre.

Fellesaktiviteter kan være: Møter, opplæring, en til en osv.  

 1. Klikk på tannhjulet for Innstillinger i venstrepanelet, så på Skift og aktiviteter i den øverste menyen og til slutt på ’Egendefinerte aktivitetstyper’ i den venstre undermenyen
 2. Klikk på +- knappen nederst til høyre på skjermbildet
 3. Legge inn:
  • Beskrivelse – en beskrivelse av hva aktiviteten gjelder. (Se eksemplet nedenfor)
  • Aktivitetskode – Maks 5 tegn (dette vil bli sett i tidsplanen)
  • Aktivitetsfarge – fargen som aktiviteten vil vises med i tidsplanen
  • Er OOA – Hvis aktiviteten anses for ikke å være i overholdelse når arbeidstiden planlegges
  • Er fravær – Hvis dette er en ny type fravær eller ikke. (Hvis valgt, vil aktiviteten overlappe andre aktiviteter i tidsplanen)
  • Vis overholdelse – Hvis aktiviteten skal ses på som en faktisk aktivitet som er i overholdelse
  • Vis i agentportal – Hvis aktiviteten skal kunne vises av agent i agentportalen.
  • Er aktiv – Om aktiviteten er aktiv eller ikke.

 

 1. Klikk ' Opprett ' for å opprette den nye aktiviteten.  

Published

Last updated

4
-2