Du kan endre følgende innstillinger ved hjelp av funksjonen Systeminnstillinger

 • Firmanavn
 • Ferier godkjent av (tillater godkjenning av ferier utført av):
  • Systemadministratorer
  •  eller teamledere
 • Automatisk feriegodkjenning
  • Hvis det er krysset av, vil systemet automatisk godkjenne ferieønsker hvis agenten og den forespurte dagen har nok feriegodtgjørelse.
  • V – Minstevarselet som kreves for et ferieønske (i dager).
 • API-brukere – Kun for integreringsspesialister.

Published

26/06/2020 - 17:38

Last updated

13/09/2021 - 11:17
4
2