1. I Innstillinger-menyen, velger du fanen Køer og Skills.
  2. Velg Prognose for køer i venstremenyen.
  3. Klikk på +-ikonet nederst til høyre på skjermbildet.
  4. Gi køen et navn
  5. Angi Tålmodighet i sekunder. Tålmodighet er den tiden en kunde er villig til å vente før han eller hun legger på. La det stå 0 for Utsatte køer, for eksempel E-post.
  6. Legg inn Servicenivå ELLER ASA.
  7. Velg medietype
  8. Velg den typen skill som er knyttet til køen. Det må ha blitt opprettet skill før køen
  9. Angi eventuelle aliaser for køen.

Alias – Har mange funksjoner. I hovedsak er dette for integrasjonsformål når du henter data direkte fra ACD-en din. Alle angitte aliaser fletter sammen data fra forskjellige køer i ACD-en.

Published

Last updated

6
-1