For å komme til skjermbildene med innstillinger, klikker du på det lille tannhjulet øverst til høyre på skjermen. Alle globale innstillinger lagres i dette området av applikasjonen.

 

Published

Last updated

3
-3