På siden Arkiv – Søk kan du søker etter anrop/chatter fra en persons telefonnummer/e-postadresse og deretter laste ned og/eller slette samtaleopptakene og chatloggene, men ikke fjerne sporene (i Generell informasjon) som forteller at personen har ringt til, chattet med eller sendt e-post til din Puzzel-løsning.

På siden Arkiv – Anonymisering kan du legge til en rad med telefonnummer og/eller e-postadresse for hver sluttkunde (person) som ber om å bli glemt, og deretter kan du velge hvor (SMS-undersøkelse og Arkiv) denne personen skal anonymiseres.

Når det legges inn en oppføring, erstatter Puzzel (den påfølgende natten) dette telefonnummeret i eksisterende samtaler og denne e-postadressen i eksisterende chatter/e-poster med Anonymisering, i arkivet og/eller i listen over SMS-undersøkelsesresultater. En ny oppføring vil ha statusen Venter til anonymiseringen er ferdig den påfølgende natten, og deretter vil statusen være Utført.

Når anonymiseringen er utført, blir telefonnummeret/e-postadressen angitt på Anonymiser-siden anonymisert (de fleste sifrene/tegnene erstattes ***).

Hvis en person ringer inn til eller tar initiativ til en chat i din Puzzel-løsning etter dagen da du la inn nummeret/e-postadressen her, vil denne samtalen/chatten ikke bli anonymisert.

Telefonnummerformat

  • Nasjonale telefonnumre må angis uten landskode.
  • Utenlandske telefonnumre (numre som ikke tilhører denne Puzzel-løsningens land) må angis med 00 og landskode før det nasjonale nummeret.

Hvis noen søker etter henvendelser i arkivet fra et telefonnummer eller en e-postadresse som er anonymisert, returneres ingen henvendelser.

Hvis en bruker søker etter henvendelser i arkivet og en anonymisert samtale/chat/e-post vises i resultatet (for eksempel ved søk etter alle henvendelser til kø X i går), inneholder den anonymiserte samtalen/chatten/e-posten ikke innringers nummer/chatter-ID/e-postavsenderadresse; det vil isteden stå anonymisert.

Hvis du anonymiserer samtaler/chatter i arkivet, vil du ikke kunne finne disse henvendelsene i arkivet senere, så hvis du virkelig trenger å slette samtaleopptakene eller chatloggene og fjerne innringers nummer/chatter-ID (e-postadresse) fra den generelle informasjonen for henvendelsen, må du slette

Published

04/06/2020 - 16:08

Last updated

13/09/2021 - 11:23
0
0