• Det grunnleggende passordkravet er seks tegn, inkludert minst én bokstav og minst ett siffer

  • Kundens administrator kan konfigurere at sterkt passord må brukes av alle brukere eller av utvalgte brukere. Et sterkt passord må inneholde minst åtte tegn, inkludert minst én stor bokstav, én liten bokstav, ett siffer og ett spesialtegn

  • Kundens administrator kan slå på tofaktorautentisering for alle eller utvalgte brukere. Hvis tofaktorautentisering er slått på, mottar brukeren en femsifret engangskode på SMS eller e-post hver gang han/hun logger seg på.

  • Kundens administrator kan konfigurere at passord må endres hver N. dag

En bruker kan logge på Puzzel-agentprogrammet ved hjelp av Single Sign On (SSO) med en Azure-id, hvis den er konfigurert i Puzzel Admin Portal. Flere detaljer her .

Published

Last updated

0
0