• De grundlæggende krav til adgangskoden er, at den skal indeholde mindst 6 tegn, inklusive mindst 1 bogstav og mindst 1 tal.
  • Kundens administrator kan konfigurere, at en stærk adgangskode skal benyttes af alle brugere eller af udvalgte brugere. En stærk adgangskode skal indeholde mindst 8 tegn, herunder mindst 1 stort bogstav, 1 lille bogstav, 1 tal og 1 specialtegn.

  • Kundens administrator kan slå tofaktorgodkendelse til for alle brugere eller for udvalgte brugere. Hvis funktionen er slået til, modtager brugeren en engangskode med 5 cifre via SMS eller e-mail ved hvert logon.

  • Kundens administrator kan konfigurere, at adgangskoderne skal ændres hver N'te dag.

En bruger kan logge på Puzzel-agentapplikationen ved hjælp af Single Sign On (SSO) med et Azure-id, hvis det er konfigureret i Puzzel Admin Portal. Flere detaljer her .

Published

Last updated

0
0