Under Real-time User Groups ser du antalet agenter per status och användargrupp

Genom att klicka på en hyperlänk i kolumnen User Group ser du alla agenter som tillhör den valda användargruppen, deras status och den profil som de använder för närvarande.

Genom att klicka på en hyperlänk i kolumnen Profile visas kompetenserna för denna profil. I kolumnen Change Status kan du logga på/av agenter. Klicka på agentens namn för att visa hens Ticker-agent.

Published

Last updated

2
-2