Ticker-användargrupper visar statistik per användargrupp och agent hittills i dag/den här veckan.

Informationen som visats hittills i dag/den här veckan är:

  • Total Offered: Antalet förfrågningar som har erbjudits agenterna per användargrupp
  • Total Answered: Antalet förfrågningar som har besvarats av agenterna
  • Survey score: Genomsnittlig poäng hittills, visas om den är konfigurerad*
  • Answer Rate: Totalt besvarade* 100/totalt erbjudna
  • Avg. Speak Time: Genomsnittlig samtalstid för förfrågningar som har besvarats av agenter hittills
  • Avg. Wrap-up Time: Genomsnittlig wrap up-tid för förfrågningar som har besvarats av agenter hittills
  • AHT: Genomsnittlig hanteringstid hittills (= avg. speak time + avg. wrap-up time)
  • Time Logged on: Total inloggad tid inklusive tid i paus
  • Time in Pause: Total tid i paus

Kolumnen Average Survey score visas endast om egenskapen Show Survey score in Ticker Agent/User group är satt som ON. Om en kund startade en chatt med agent1 och den här agenten bjuder in en annan agent till chatten (för att konsultera och/eller vidarekoppla) länkas undersökningsposten till och rapporteras om den senast anslutna agenten.                                                                                               
Genom att klicka på ett användargruppnamn i Ticker User group visas Ticker-information för agenterna i den valda användargruppen.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Genom att klicka på en agents namn öppnas denna agents Ticker agent. Ticker agent visar hur många förfrågningar som den markerade agenten har erbjudits och besvarat per kö, utöver Average speak time, Wrap-up time and Time logged on och In pause hittills i dag/den här veckan.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Om en agent ringer till en annan agent räknas det här samtalet som erbjudet och besvarat för båda agenterna. Tyvärr gör sådana agent-till-agent-samtal att rapporterad genomsnittlig speaktime är 0:00 i dag i Ticker. Rapporterad (genomsnittlig) speaktime i agentstatistikrapporterna kommer att vara korrekt. Observera också att utgående samtal kan visas på raden utan könamn.

Published

04/06/2020 - 16:08

Last updated

10/09/2021 - 12:11
0
4