Här visas i nutid det totala antalet förfrågningar som erbjuds (= mottagna) och besvaras, grupperade efter åtkomstpunkt.

Du kan växla mellan vyn Day och Week. Vyn Day visar värden hittills under dagen (från och med midnatt), medan vyn Week visar värden hittills under veckan (från och med midnatt mellan söndag och måndag).

  • Agent-to-agent-samtal ingår inte i Ticker Service eftersom sådana samtal inte är förfrågningar till ett åtkomstnummer.
  • Schemalagda aktiviteter rapporteras som Offered när de skapas och som Answered när agenten accepterar förfrågningen. Detta kan vara med flera dagars mellanrum.

Published

Last updated

2
-2