På sidan Queue Overview kan du övervaka både agenter och köer på ditt kontaktcenter, per visningskö. (Se Display Queue Settings). Sidan uppdateras automatiskt.

 • Total in queue: Totalt antal förfrågningar som för närvarande står i kö (i den här visningskön)
 • Callback: Antal förfrågningar i kön som är återuppringningar
 • Preferred: Antal förfrågningar i kön som har en reserverad/föredragen agent
 • Scheduled: Antal schemalagda samtal/aktiviteter som ännu inte har nått den schemalagda tiden. Även kallat ”väntrummet”. (Kolumnen visas bara om köegenskapen visas i kö-översikten: Schemalagda förfrågningar är inställd som ON.)
 • SLA score: Hur lång kön är relativt sett. Mer information finns i ”Queue SLA settings” i artikeln ”Services”
 • Max wait time: Längsta väntetid för en förfrågning som för närvarande är placerad i kö
 • Agents logged on: Alla agenter som är inloggade och kan svara på förfrågningar från kön, inklusive agenter som är i status paus
 • Agents in Pause: Agenter som är i paus
 • Agent: Om du klickar på agentlänken öppnas ett nytt fönster med mer information om agenter som är inloggade på den kön                                                                                                                  

I tre av kolumnerna ser du hyperlänkar till sidor med mer detaljerad information:

 • Om du klickar på ett nummer i kökolumnen Total in queue öppnas Queue details
 • Om du klickar på ett nummer i kökolumnen Agents Logged on öppnas agentens status
 • Om du klickar på Agent i kolumnen Agent öppnas agentens information

Published

Last updated

2
-2