På siden Tjenester – Tjenestestyring kan du endre noen variabler i Puzzel-løsningen. Det viktigste formålet med siden er å bestemme hvordan en henvendelse behandles, enten ved å tildele hver variabel en verdi fra en nedtrekksmeny, eller ved å skrive inn verdien selv. Hvilke variabler som er tilgjengelige, konfigureres i samarbeid med Puzzel support når løsningen settes opp første gang.

Noen av funksjonene som kan endres:

  • Åpningstider
  • Spesiell talemelding
  • Ruting av trafikk
  • Slå funksjoner på/av

I eksemplet over har noen tjenestevariabler for enkelte steder blitt konfigurert inn i løsningen. Hvis kontoret i Danmark ikke vil tilby sine innringere tilbakeringing akkurat nå, kan i dette tilfellet konfigureres ved å velge Nei fra nedtrekksmenyen og deretter Lagre endringer. Konfigurasjon av en spesiell variabel kan forbedre løsningens fleksibilitet.

Legg til tjenestevariabler

Sertifiserte brukere av Call Flow Tool kan på forespørsel gis tilgang til trekkspillmenyen «Legg til tjenestevariabler» på denne siden, slik at de kan opprette nye og redigere/slette eksisterende tjenestevariabler selv.

Hvis administrasjonsegenskapen «Legg til tjenestevariabler» er satt til PÅ, vil brukeren se trekkspillmenyen Legg til tjenestevariabler på denne siden:

I trekkspillmenyen Legg til tjenestevariabler kan brukeren legge til nye tjenestevariabler (rullegardinliste og streng) og redigere eksisterende variabler.

Published

Last updated

0
-4