Under fliken Self-defined Day(s) kan du ange datum och datumintervall som har andra öppettider än normalt (och som inte är listade under helgdagar och fördefinierade dagar).

Klicka på Add day(s) för att lägga till en eller flera dagar i följd. Du kan:

  1. Lägga till ett tidsintervall för en dag genom att ange samma från-datum och till-datum, samt önskad från-tid och till-tid. För att välja heldag väljer du från-tiden 00:00 och till-tiden 23:59.                                     
  2. Lägg till ett datumintervall som ska använda samma Exit för hela datumintervallet. Välj från-datum och till-datum och sätt från-tiden till 00:00 och till-tiden till 23:59.               
  3. Lägg till ett datumintervall som ska använda samma Exit för ett visst tidsintervall för var och en av dagarna i datumintervallet. Välj önskat datumintervall (exempelvis 2016-07-01 – 2016-07-31) och det önskade tidsintervallet (exempelvis 16:00–17:59). Observera att definierad Exit i det här fallet endast kommer att användas 16:00-17:59 för var och en av dagarna i datumintervallet.                                                                                               
  4. Lägg till ett datumintervall utan att ange ett år om detta intervall ska användas alla år från nu. Ange önskat från-datum och till-datum i formatet dd-mm (exempelvis From 01-07, To 31-07).       

Klicka på Add för att lägga till den nya posten på listan och sedan på Save. Se exemplet nedan:

Published

Last updated

0
-2