Tidsutgångar öppna för samtalsöverföring

Ett inkommande samtal använder den relevanta tidsmodulens definierade öppettider och utgångar (som kan ses i Call Flow Tool), men när en agent är ansluten till en uppringare och vill ringa ett konsultsamtal eller överföra den som ringer, kan agenten överföra uppringare till valfri kö, oavsett eventuella öppettider som används för inkommande samtal.

Dina samtalsflödeslösningar kan ha en eller flera tidsmoduler som används av dina telefonköer. Om ditt företag har olika öppettider för olika köer (mer än en gång modul) och du orolig att medel, t.ex. på kvällen kan överföra samtal till köer som inte är öppna, kan du konfigurera när en kö är öppen för vidarekoppling och konsultera samtal , men detta är en valfri konfiguration.

På sidan Tjänster – Tid kan du (per Tidsmodul) definiera vilken/vilka Tidsmodulutgångar som ska betraktas som öppna för samtalsöverföring.

Observera att Time-modulens Default-utgång inte är en vanlig utgång, och det är därför den inte kan väljas som 'Öppen för samtalsöverföring' här.

På sidan Tjänster – Köer under Systemköinställningar behöver du dessutom länka relevanta tidsmoduler till dina telefonköer om du vill begränsa när agenter kan överföra till köer.

Om denna valfria konfiguration inte görs kan agenterna överföra uppringare till köer oavsett öppettider.

Published

Last updated

0
-2