Exit used if nothing else specified (standardutgång)

Om inga öppettider eller stängda tider definieras, dirigeras samtalen automatiskt till Exit used if nothing else is specified som är standardutgången från tidsmodulen. Standardutgången pekar ganska ofta på en ljudmodul med ett ”Vi har stängt”-meddelande.       

Kontrollera att standardutgången för tidsmodulen är ansluten till ”rätt” modul, exempelvis så här:

Published

Last updated

0
-2