For standard SMS-undersøkelse:

Meldinger

  • Start-/undersøkelsesmelding: Dette er den første SMS-en innringeren mottar. Meldingen skal inneholde et spørsmål og en angivelse av hvilke scorer som er tillatt. Maks 960 tegn. Eksempel: Hvor sannsynlig er det på en skala fra 0 til 10 at du vil anbefale firmaet vårt til andre?
  • Takke-/svarmelding: Dette er meldingen Puzzel sender til innringeren når innringerens svar på undersøkelsesmeldingen er mottatt. Maks 960 tegn.

Ved SMS-nett-undersøkelse er det noen ekstra meldinger som må defineres (som vil vises på mobilnettsiden):

  • Spørsmål: Her ber du brukeren gi sin score på det du ønsker å måle. Eksempel: Hvor sannsynlig er det på en skala fra 0 til 10 at du vil anbefale firmaet vårt til andre?
  • Velkomstmelding: Velkomstmelding etter at du har kommet inn på mobilnettsiden. Eksempel: Takk for at du hjelper oss med å forbedre oss!
  • Firmaets signatur: Her legger du inn en signatur for firmaet som vises på mobilnettsiden etter at en kundeundersøkelse er fullført. Eksempel: Kontakt oss på telefon xxxx eller via e-post support@company.com hvis du har spørsmål.
  • Kundeundersøkelsen er allerede fullført: Meldingen vises på mobilnettsiden hvis brukeren klikker på koblingen i SMS-meldingen etter at han/hun har svart.
  • Vanlig oppfølgingsmelding: En melding på mobilnettsiden der du stiller sluttbrukeren noen oppfølgingsspørsmål. Du kan også definere en felles oppfølgingsmelding som vises uavhengig av hvilken score sluttbrukeren har gitt.

Published

Last updated

2
0