I denne delen av administrasjonsportalen vises et brukergrensesnitt der man kan angi og tilbakestille egenskaper ved bestemte widgeter som er definert i delen Widget Administration.

Fanemenyen ser slik ut:

Hver widget, definert i «Widget Administration», vil være tilgjengelig her. Hver widget vil ha akkurat de egenskapene som er definert i delen Widget Administration.

Et eksempel på en liste over widgeter:

Tilgjengelige egenskapstyper for widgeter

For øyeblikket er egenskapene som kan defineres og åpnes for hver widget, som følger:

 1. Streng: Dette er en standardstreng, som kan godta en hvilken som helst streng av numeriske verdier eller tekstverdier
 2. Rullegardin: Dette er et rullegardinelement med alternativer man kan velge mellom. Nyttig i situasjoner der man må presentere et sett med gjensidig ekskluderende alternativer
 3. Passord: Dette er en verdi som presenterer et passordfelt. Dette er maskert i utgangspunktet, men man kan angi en hvilken som helst annen verdi i feltet og lagre den
 4. Boolsk: Dette er et avmerkingsboksfelt, der man på samme måte som i et boolsk felt kan merke av og fjerne avmerkinger
 5. Heltall: Dette er et numerisk inndatafelt, som bare godtar tall

I tillegg er det to andre widget-egenskaper som legges til når du definerer widgeten. Det er disse egenskapene:

 1. Widget-tittel: Dette gir tilleggsinformasjon om widgeten
 2. URL: Denne nøkkelen peker til URL-egenskapen for iFrame. Når widgeten lastes inn i agentfanen, er det denne adressen widgeten vil peke til

Redigere en widget-egenskap

Følg denne fremgangsmåten for å redigere en widget-egenskap:

 1. Klikk på vis/skjul-symbolet, som du finner til venstre for widget-navnet. Da laster du inn alle egenskaper som er definert for gjeldende widget.
 2. Finn nøkkelen du må endre
 3. Angi den nye verdien som du vil knytte til nøkkelen
 4. Klikk på Lagre endringer

Published

Last updated

0
-2