De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd met de functie Systeeminstellingen

 • Bedrijfsnaam
 • Vakantie Goedgekeurd Door (maakt het mogelijk vakantie goed te keuren door):
  • Systeembeheerders
  • Systeembeheerders of teamleiders
 • Geautomatiseerde goedkeuring van vakantiedagen
  • Indien aangevinkt, zal het systeem automatisch vakantieaanvragen goedkeuren, als de agent en de aangevraagde dag genoeg vakantietoeslag hebben.
  • Opzegtermijn - De minimumopzegtermijn die nodig is voor een vakantieaanvraag (in dagen).
 • API-gebruikers – Alleen voor integratiespecialisten.

Published

Last updated

4
-2