Järjestelmäasetusten muuttaminen

Seuraavia asetuksia voidaan muuttaa System Settings (Järjestelmäasetukset) -toiminnolla.

 • Company Name (Yrityksen nimi)

 • Holidays Approved By (Lomien hyväksyjä) (määrittää, kuka voi hyväksyä lomapyynnöt):

  • Järjestelmän pääkäyttäjät (System Administrators)

  • Järjestelmän pääkäyttäjät tai tiimipäälliköt (System Administrators or Team Leaders)

 • Automated Holiday Approval (Automaattinen lomien hyväksyntä)
  • Jos tämä asetus on valittu, järjestelmä hyväksyy lomapyynnöt automaattisesti, jos asiakaspalvelijalla ja pyydetyllä päivällä on riittävästi sallittua loma-aikaa.

  • Ilmoitusaika (Notice Period) – Lomapyynnön vähimmäisilmoitusaika (päivinä).

 • API Users (API-käyttäjät) – Vain integraatioasiantuntijoiden käyttöön.

Published

Last updated

4
-2