Osaamisalueet ovat eräänlaisia taitojen reseptejä. Niiden avulla voidaan määritellä erilaisia ”asiakaspalvelijatyyppejä”. Osaamisalueet osoitetaan asiakaspalvelijoille.

  1. Valitse Settings (Asetukset) -valikosta  Queues & Skills (Jonot ja taidot) -välilehti.
  2. Valitse vasemmasta valikosta Skill Sets (Taitoryhmä).
  3. Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa +-kuvaketta.
  4. Anna taitoryhmälle nimi ja kirjoita sille kuvaus tarvittaessa.
  5. Syötä taidot, jotka muodostavat kyseisen taitoryhmän.
  6. Napsauta Create (Luo).

Published

Last updated

5
-2