Ud over arkiv-auditlogfilen indeholder Puzzel også en Ændringslogfil (Change log) (gemmes i 3 måneder) og en Adgangslogfil (Access log).

Adgangslogfil

  • Hver gang en bruger logger på Puzzel, gemmer vi oplysninger om logonet (klokkeslæt, IP-adresse, brugernavn, browser, klienttype)

  • Både gennemførte logon og mislykkede logonforsøg registreres

  • Posterne gemmes i adgangslogfilen i 90 dage

Derudover viser vi hver brugers seneste login tp Puzzel på listen over brugere i administratorportalen, så det er let at finde brugere, der ikke har logget ind i lang tid.

Adgangskontrol – hvem kan se hvad?

De fleste brugere (agenterne) har ikke adgang til administrationsportalen (de kan logge på, men de har kun adgang til fanen Forside (Home)).     

 Administratorbrugere kan placeres i en eller flere administratorbrugergrupper. Hver brugergruppe har adgang til de relevante administratorfunktioner (hovedfaner og underfaner), f.eks. adgang eller ikke adgang til arkivet. Det er desuden muligt at indstille adgangsrettigheder for individuelle brugere. 

Ressourcefiltre kan bruges til at begrænse, hvilke brugergrupper/køer (rækker) den enkelte brugergruppes brugere kan se i forskellige dele af administrationsportalen, herunder i arkivet.                          
En bruger (med adgang til at se arkivet) kan gives adgang til kun at kunne se generelle oplysninger om opkald/chatsamtaler i arkivet (ingen adgang til optagelser eller chatlogfiler) eller til også at kunne se optagelser/chatlogfiler.

Published

24/08/2020 - 15:32

Last updated

23/02/2022 - 07:54
0
0