I tillegg til Revisjonslogg for arkivet inneholder Puzzel en Endringslogg (som lagres i tre måneder) og en Aksesslogg.

Aksesslogg

  • Hver gang en bruker logger seg på Puzzel, lagrer vi informasjon om påloggingen (tid, IP-adresse, brukernavn, nettleser, klienttype)
  • Både vellykkede pålogginger og mislykkede påloggingsforsøk logges
  • Oppføringene i aksessloggen lagres i 90 dager

I tillegg viser vi hver brukers siste pålogging tp Puzzel i brukerlisten i administratorportalen, så det er lett å finne brukere som ikke har logget på lenge.

Tilgangskontroll – Hvem kan se hva?

De fleste brukere (agentene) har ikke tilgang til administrasjonsportalen (de kan logge seg på, men de vil bare ha tilgang til Hjem-fanen).

Administratorbrukere kan plasseres i én eller flere administratorbrukergrupper. Hver brukergruppe får tilgang til den relevante administratorfunksjonaliteten (hovedfaner og underfaner), for eksempel tilgang til arkivet. I tillegg kan det angis tilgangsrettigheter for enkeltbrukere.

Ressursfiltre kan brukes til å begrense hvilke brukergrupper/køer (rader) brukerne i hver brukergruppe skal se i ulike deler av administrasjonsportalen, inkludert i arkivet.

En bruker (med tilgang til arkivet) kan få tilgang til å se bare generell informasjon om samtaler/chatter i arkivet (ingen tilgang til opptak eller chatlogger), eller han/hun kan også få tilgang til opptak/chatlogger.

Published

24/08/2020 - 15:32

Last updated

23/02/2022 - 07:55
0
0