Hvis du tilbyder tilbagekald fra din webside (via en Call me-knap), eller hvis du har chat i din Puzzel-løsning, og du kun vil tilbyde tilbagekald eller chat, når den er åben, kan du åbne det relevante tidsmodul for at få webadgang, hvis du ikke bruger Puzzel-webtjenester. Din virksomheds websted kan derefter spørge Puzzel, om løsningen er åben, og derefter udelukkende tilbyde tilbagekald eller chat, hvis den er åben. Se også Webadgang til kø.

Published

Last updated

0
-2