Brug denne udgang, hvis intet andet er angivet (standardudgang)

Hvis der ikke er defineret nogen åbnings- og lukketider, bliver opkaldene automatisk omstillet til Brug denne udgang, hvis intet andet er angivet (Exit used if nothing else is specified), som er standardudgangen fra tidsmodulet. Standardudgangen peger ofte på et lydmodul med en besked om, at der er lukket.    

Sørg for, at standardudgangen for tidsmodulet er forbundet med det "rigtige" modul, f.eks. på denne måde:

Published

Last updated

0
-2