Tiimien käytön tarkoituksena on ryhmitellä asiakaspalvelijoita yhteen ja rajata esimiehille tai tiimipäälliköille näkyvissä olevien asiakaspalvelijoiden käyttöä.

  1. Valitse ensin ylävalikossa Settings (Asetukset) ja sitten alivalikossa Teams (Tiimit).
  2. Napsauta New (Uusi) ja kirjoita tiimille nimi.
    • Alla olevassa esimerkissä tiimin nimenä on ”Doc team” ja tiimipäällikkö (Team Leader) on valittu avattavasta luettelosta.

Kaikki tiimit luodaan edellä kuvatulla tavalla, ja ne näkyvät Teams (Tiimit) -osassa olevassa luettelossa.

Published

Last updated

6
-1