Historisk statistikk på oversikts-/kønivå og på agentnivå lagres som standard i 1200 dager. Lagringstid kan stilles inn per kunde, og agentstatistikk kan lagres i kortere tid enn køstatistikk / generell statistikk; for eksempel kan oversikts-/køstatistikk lagres i 1200 dager og agentstatistikk i 365 dager.

Nummeret til innringerne vises ikke i statistikkrapporter på oversikts-, kø- eller agentnivå.

Planen er å gjøre det mulig for administratoren å anonymisere innringerens nummer / innchatters navn/ID i disse undersøkelseslisterapportene, men for øyeblikket viser listerapporten for SMS-/chatundersøkelse en rad for hver innringer og innchatter som deltok i undersøkelsen, inkludert innringerens nummer (innchatterens ID/e-post). Denne listerapporten kan genereres for tidsrom inntil 3 måneder tilbake i tid (siden Puzzel lagrer rådata (CDR) i 3 måneder).

Published

Last updated

0
0