Alle registrerte Puzzel-brukere er oppført i administrasjonsportalen på siden Brukere – Brukere. For hver Puzzel-bruker kan følgende informasjon angis:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Brukernavn (obligatorisk)
  • E-postadresse*
  • Mobilnummer*
  • Numerisk ID
  • Brukergruppe (obligatorisk)
  • Språk (obligatorisk) E-post

eller mobil kreves

I agentstatistikk viser vi antall samtaler, gjennomsnittlig samtaletid, tid logget på og i pause osv. per agent for den valgte tidsperioden. Her vises bare agentnavn (eller brukernavn hvis navnet mangler) (ikke agentens telefonnummer eller e-postadresse).

I arkivet viser vi navnet på agenten som besvarte en samtale/chat/e-post som en del av den generelle informasjonen for henvendelsen.

Published

24/08/2020 - 15:35

Last updated

13/09/2021 - 11:41
0
0