De viktigste typene personopplysninger som er lagret i Puzzels plattform, er:

  •  informasjon om sluttkunden i hver henvendelse (samtale/chat/e-post) som lagres i arkivet
  •  informasjon om Puzzel-brukere
  •  historisk statistikk per agent (antall samtaler, samtaletid, etterbehandlingstid osv. per agent)
  •  sanntidsstatistikk per agent (antall samtaler, samtaletid, etterbehandlingstid osv. per agent)
  •  informasjon om kundeundersøkelser (innringerens nummer / chatter-ID, agent-ID, score og kommentar)

Published

24/08/2020 - 15:22

Last updated

13/09/2021 - 11:41
0
0