Ticker brukergruppe viser statistikk per brukergruppe og per agent hittil i dag / denne uken.

Informasjonen vist hittil i dag / denne uken er:

  • Totalt tilbudt: Antall henvendelser tilbudt agentene per brukergruppe
  • Totalt besvart: Antall henvendelser besvart av agentene
  • Undersøkelsesscore: Gjennomsnittlig score hittil, vist hvis konfigurert*
  • Svarprosent: Totalt besvart * 100 / Totalt tilbudt
  • Gj.sn. samtaletid: Gjennomsnittlig samtaletid for henvendelser besvart av agenter hittil
  • Gj.sn. etterbehandling: Gjennomsnittlig etterbehandlingstid for henvendelser besvart av agenter hittil
  • Gjennomsnittlig behandlingstid: Gj.sn. behandlingstid hittil (= Gj.sn. samtaletid + Gj.sn. etterbehandlingstid)
  • Pålogget tid: Total pålogget tid inkludert tid i pause
  • Tid i pause: Totaltid i pause

* Kolonnen Gjennomsnittlig undersøkelsesscore vises bare hvis Vis undersøkelsesscore i Ticker agent/brukergruppe er satt til PÅ. Hvis en kunde startet en chat med agent 1 og denne agenten inviterer en annen agent inn i chatten (for å rådføre seg med denne og/eller sette over samtalen til denne), vil undersøkelsesoppføringen bli koblet til og rapportert på den sist tilkoblede agenten.

Når du klikker på en brukergruppe i Ticker brukergruppe, vises Ticker-informasjon for agentene i den valgte brukergruppen.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Når du klikker på navnet til en agent, åpner du agentens Ticker agent. Ticker agent viser hvor mange henvendelser den valgte agenten har blitt tilbudt og har besvart per systemkø, i tillegg til gjennomsnittlig samtaletid og etterbehandlingstid, samt pålogget tid og tid i pause hittil i dag / denne uken.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Hvis en agent ringer til en annen agent, telles denne samtalen som tilbudt og besvart på begge agenter, men dessverre fører slike agent-til-agent-samtaler til at rapportert gjennomsnittlig samtaletid blir 0:00 denne dagen i Ticker. Den rapporterte (gjennomsnittlige) samtaletiden i agentens statistikkrapporter vil være riktig. Merk også at utgående anrop kan vises på raden uten kønavn.

Published

04/06/2020 - 16:08

Last updated

10/09/2021 - 16:28
0
4