Ticker brukergruppe viser statistikk per brukergruppe og per agent hittil i dag / denne uken.

Informasjonen vist hittil i dag / denne uken er:

  • Totalt tilbudt: Antall henvendelser tilbudt agentene per brukergruppe
  • Totalt besvart: Antall henvendelser besvart av agentene
  • Undersøkelsesscore: Gjennomsnittlig score hittil, vist hvis konfigurert*
  • Svarprosent: Totalt besvart * 100 / Totalt tilbudt
  • Gj.sn. samtaletid: Gjennomsnittlig samtaletid for henvendelser besvart av agenter hittil
  • Gj.sn. etterbehandling: Gjennomsnittlig etterbehandlingstid for henvendelser besvart av agenter hittil
  • Gjennomsnittlig behandlingstid: Gj.sn. behandlingstid hittil (= Gj.sn. samtaletid + Gj.sn. etterbehandlingstid)
  • Pålogget tid: Total pålogget tid inkludert tid i pause
  • Tid i pause: Totaltid i pause

* Kolonnen Gjennomsnittlig undersøkelsesscore vises bare hvis Vis undersøkelsesscore i Ticker agent/brukergruppe er satt til PÅ. Hvis en kunde startet en chat med agent 1 og denne agenten inviterer en annen agent inn i chatten (for å rådføre seg med denne og/eller sette over samtalen til denne), vil undersøkelsesoppføringen bli koblet til og rapportert på den sist tilkoblede agenten.

Når du klikker på en brukergruppe i Ticker brukergruppe, vises Ticker-informasjon for agentene i den valgte brukergruppen.

Når du klikker på navnet til en agent, åpner du agentens Ticker agent. Ticker agent viser hvor mange henvendelser den valgte agenten har blitt tilbudt og har besvart per systemkø, i tillegg til gjennomsnittlig samtaletid og etterbehandlingstid, samt pålogget tid og tid i pause hittil i dag / denne uken.

Hvis en agent ringer til en annen agent, telles denne samtalen som tilbudt og besvart på begge agenter, men dessverre fører slike agent-til-agent-samtaler til at rapportert gjennomsnittlig samtaletid blir 0:00 denne dagen i Ticker. Den rapporterte (gjennomsnittlige) samtaletiden i agentens statistikkrapporter vil være riktig. Merk også at utgående anrop kan vises på raden uten kønavn.

Published

04/06/2020 - 16:08

Last updated

10/09/2021 - 16:28
0
0