Med køoversikten kan du overvåke både agenter og køer i kontaktsenteret per visningskø. (Se Innstillinger for visningskø). Siden oppdateres automatisk.

 • Totalt i kø: Totalt antall henvendelser i kø (i denne visningskøen)
 • Tilbakeringing: Antall henvendelser i køen som er tilbakeringinger
 • Foretrukket: Antall henvendelser i køen som har en reservert/foretrukket agent
 • Planlagte: Antall planlagte anrop/oppgaver som ennå ikke har nådd det planlagte tidspunktet. Også kalt venterom. (Kolonnen vises bare hvis køegenskapen Vis i Køoversikt: Planlagte henvendelser er PÅ.)
 • SLA-score: Hvor lang køen er relativt sett. Se «SLA-Innstillinger for køer» i artikkelen «Tjenester» for nærmere opplysninger
 • Maks ventet: Lengste ventetid for en henvendelse i en kø
 • Påloggede agenter: Alle agenter som er pålogget og kan svare på henvendelser fra køen, inkludert de som har statusen Pause
 • Agenter i pause: Agenter som er i pause
 • Agent: Ved å klikke på Agent-koblingen åpnes et nytt vindu som gir mer informasjon om agenter som er logget på denne køen

 

I tre av kolonnene ser du hyperkoblinger til sider med mer detaljert informasjon:

 • Ved å klikke på et tall i kolonnen Totalt i kø åpnes Kødetaljer
 • Ved å klikke på et tall i kolonnen Påloggede agenter åpnes Agent-status nå
 • Ved å klikke på Agent i kolonnen Agent åpnes Agentdetaljer

Published

04/06/2020 - 16:08

Last updated

30/09/2021 - 14:34
0
0