EUWA Wrapper Interface (også kalt wrapper nedenfor) gir et enkelt inngangspunkt og kommunikasjon for sluttbrukerens webapplikasjoner (EUWA). Det lar utviklerne starte EUWA raskt og kommunisere med dem, uten å administrere innlastingen av applikasjonene, for eksempel hvis du vil starte chat med en egendefinert knapp eller legge til konfigurasjon / variabler (kjøretid) fra nettstedet ditt.

Pakken er publisert i vårt offentlige NPM-register som @puzzel/euwa-wrapper

Grensesnitt

declare interface Config {
  customerKey: string,
  configId: string
}

declare interface Options {
  settings: ApplicationSettings,
  hooks: Hooks
}

declare interface ApplicationList {
  [app: string]: string
}

declare interface Hooks {
  [hook: string]: Function
}

declare interface ApplicationBridge {
  api: ApplicationAPI,
  publish: (event: string, ...data: any) => void,
  subscribe: (event: string, callback: Function) => void,
}

declare interface ApplicationSettings {
  [app: string]: object
}

declare interface ApplicationAPI {
  [method: string]: Function
}

declare class EUWA {
  static APPS: ApplicationList

  constructor({customerKey, configId}: Config, {settings, hooks}: Options);
  getApplication(id: string): Promise<ApplicationBridge>;
  getApplicationBeforeLoad(id: string): ApplicationBridge;
}

Koble til NPM-registeret

En .npmrc fil skal opprettes enten i prosjektet eller på brukernivå. Les mer om .npmrc på https://docs.npmjs.com/cli/v6/configuring-npm/npmrc

Følgende linjer skal legges til:

@puzzel:registry=https://puzzel.pkgs.visualstudio.com/public/_packaging/main/npm/registry/ always-auth=true

Grunnleggende bruk

Den grunnleggende bruken vil laste EUWA , med konfigurasjon satt fra Puzzels administrasjonsportal.

import { EUWA } from '@puzzel/euwa-wrapper';
new EUWA({ configId: 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx', customerKey: 123456 });

API-bruk

Instansering av EUWA-klassen vil gi en enkel API, som gjør det mulig å få tilgang til alle sluttbrukerens webapplikasjonskontekster.

import {EUWA} from '@puzzel/euwa-wrapper'; 
const euwa = new EUWA({
 configId: 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx', 
customerKey: 123456
 });

 // Subscribe to click event on your start button 
document.querySelector('#your-start-button').addEventListener('click', async () => {
   // Get the chat application context 
   const chat = await euwa.getApplication(EUWA.APPS.CHAT);

  // Use the Chat's API to retrieve it's state 
  const state = chat.api.getState(); 
  
  // Start a chat, if the user is not already in session 
  if (!state.isConnected) 
    { chat.api.startChat(); 
  } 
});

Bruke kroker

onBeforeLoad
Dette lar deg abonnere på hendelser eller gjøre andre handlinger før applikasjonene lastes inn. Men siden de forskjellige applikasjonens API-er er definert av selve applikasjonen, vil de ikke være tilgjengelige - bare publiser / abonner-grensesnitt er tilgjengelig.

EUWAs getApplicationBeforeLoad-metode er spesielt designet for å brukes med spesifikt denne kroken. Det vil ikke vente på applikasjonens belastning og returnere det grunnleggende kommunikasjonsgrensesnittet - hendelser.
import {EUWA} from '@puzzel/euwa-wrapper'; 

const euwa = new EUWA({ 
    configId: 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx', 
    customerKey: 123456
}, { 
  hooks: { 
        // All hooks accept functions 
        onBeforeLoad: subscribeToChatInit 
       }
 }); 

function subscribeToChatInit() {
    // Get the Chat's event interface 

    const chat = euwa.getApplicationBeforeLoad(EUWA.APPS.CHAT); 
    // Subscribe to chatInit* event 
    chat.subscribe('chatInit', data => {
    console.log('Chat Init Data:', data);
   }); 
}

* En komplett liste over hendelser finner du i vår API-artikkel om Chat Front End.

Overstyrende innstillinger

import {EUWA} from '@puzzel/euwa-wrapper';

const euwa = new EUWA({ 
    configId: 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx', 
    customerKey: 123456 
}, { 
settings: {
      // Application name as first-level property 
     [EUWA.APPS.CHAT]: {
      // Properties names as listed in Chat Admin 
      showForm: false
      } 
}
});

 

Published

Last updated

2
-6