Agent Assist Contact Management System

Hvis du har tilgang til siden Tjenester – Agent Assist, vil du se koblingen til Kontaktadministrasjonssystem / Contact Management Systemog eventuelt koblingen til Administrasjonssystem for kunnskapsbasen / Knowledgebase Management System.

Kontaktadministrasjonssystem for Agent Assist

I kontaktadministrasjonssystemet kan du gjøre følgende:

  • Laste opp en fil for å legge til / erstatte (kunde-)kontaktene i Agent Assist*
  • Konfigurere innstillinger for FTP-import av kontakter
  • Se kontakter / søke etter kontakter
  • Se importloggen for kontaktfilen

* Hvis konfigurert er disse kontaktene også tilgjengelige og søkbare i agentapplikasjonen som søkekilde Kunder når agenten ønsker å foreta et utgående anrop, eller når man velger Sett over for å foreta et spørreanrop eller sette over samtalen.

Agent Assist i Puzzels agentapplikasjon trenger en kontaktliste for at riktig kontakt skal bli funnet og vist til agenten når agenten mottar et anrop, en chat eller en e-post.

For at systemet skal kunne finne samtaler og e-poster/chatter i Arkiv og vise det dem i interaksjonsloggen i Agent Assist, må anropene komme fra nummeret (-erne) som er registrert på kontakten, og e-postene/chattene må være fra e-postadressen(e) som er registrert på kontakten.

Lagringstiden for generell informasjon i arkivet bestemmer hvor gamle samtaler/chatter/e-poster som skal vises i interaksjonsloggen i Agent Assist.

Interaksjonsloggen i Agent Assist viser noe av informasjonen relatert til samtaler/chatter/e-post fra arkivet, men ikke alle detaljer.

Kontaktfilen(e) kan lastes opp i kontaktadministrasjonssystemet for Agent Assist, eller du kan planlegge en eksport av kontaktfiler fra CRM-systemet, slik at Puzzel kan hente en kontaktfil fra Puzzels FTP-server, for eksempel hver natt/uke.

Published

Last updated

0
-4