KPI-alarm er delt inn i tre underområder: Alarmer, mottakere og alarmlogg. KPI-alarmsystemet gjør det mulig å definere terskelverdier for forskjellige KPI-er (Key Performance Indicators – nøkkelindikatorer) for systemkøer.

Puzzel vil sammenligne terskelverdier (som er gyldige for den definerte perioden) med faktiske verdier i Puzzel, og hvis det er uoverensstemmelser mellom dem, går alarmen.

Når en alarm utløses, kan det ses

  • i Køoversikt i administrasjonsportalen
  • på forsiden og på wallboard som inneholder den berørte køen og kolonnen

En alarm sendes i tillegg via SMS eller e-post til mottakere som er konfigurert for det.

Published

Last updated

2
-2