Du kan importere en fil med flere nye brukere istedenfor å opprette én bruker av gangen. Klikk på koblingen Importer nye brukere på siden Brukere – Brukere

… for å åpne Veiviser for import av nye brukere:

I Veiviser for import av nye brukere velger du CSV-/TXT-fil* på datamaskinen din. Hvis den forhåndsviste filen ser OK ut, klikker du på Start import. Hvis én eller flere celler inneholder ugyldige verdier, vil du få opp feilmeldinger i tooltips i røde celler, og du kan ikke importere filen.

* Vi anbefaler UTF-8-koding for filen for å sikre at andre tegn enn a–z vises riktig.

Den første raden i filen må ha disse kolonnenavnene:

user_name, firstname, lastname, user_num, email, mobile, usergroup_name, language_code

Rad 2-N inneholder de nye brukerne. Vi tillater maks 100 rader i en fil.

Hvis filen inneholder en rad med en eksisterende user_name, vil user_name-cellen være rød, og filen kan ikke importeres.

Om kolonnene:

Kolonne Beskrivelse
user_name Obligatorisk. Brukernavnet må være unikt hos kunden (og ha maks 32 tegn)
firstname Valgfritt (maks 32 tegn)
lastname Valgfritt (maks 32 tegn)
user_num Agent-ID-en vises i statistikk (maks 6 sifre). Må være unik. Valgfri
email E-post i formatet *@*.*. Må være unik. Brukes ved tildeling av engangspassord. E-postadresse eller mobilnummer er obligatorisk!
mobile Må være unikt og inkludere 00 og landskode. Ingen mellomrom eller parenteser er tillatt. Brukes ved tildeling av engangspassord. E-postadresse eller mobilnummer er obligatorisk!
usergroup_name Obligatorisk. Du må bruke et eksisterende brukergruppenavn.
language_code Obligatorisk. Velg mellom en, no, dk, se, bu og hu.

Slik lagrer du numre som begynner med 00, fra Microsoft Excel

Formater kolonnen som tekst (velg kolonnen, høyreklikk, og velg «Formater celler» og deretter «Tekst»). Eller skriv inn tegnet ' før sifrene (004712345678). Da forstår Excel at det du skriver, er tekst, og nullene på begynnelsen av nummeret vises. Lagre deretter filen som CSV eller UTF-8 (TXT).

Published

Last updated

1
-4