Importera lista med nya användare

Du kan importera en fil med flera nya användare som ett alternativ till att skapa en användare i taget. Klicka på Import User List på sidan Users Users

… för att öppna guiden Import User List Wizard:

I guiden Import User List Wizard väljer du txt/csv*-filen på din dator, förhandsgranskar den och klickar på Start importing om formatet är rätt. Om en eller flera celler innehåller ogiltiga värden visas felmeddelanden i tooltips i röda celler och du kan inte importera filen.     

* Vi rekommenderar UTF-8-kodning för filen för att säkerställa att andra tecken än a-z visas korrekt.

Den första raden i filen måste innehålla dessa kolumnnamn:

user_name, firstname, lastname, user_num, email, mobile, usergroup_name, language_code   

Rad 2-N innehåller de nya användarna. Vi tillåter max 100 rader i en fil.

Om filen innehåller en rad med ett befintligt user_name kommer user_name-cellen att vara röd och filen kan inte importeras.                                

Om kolumnerna:

Kolumn Beskrivning
user_name Obligatoriskt och måste vara unikt inom kunden (max 32 tecken)
firstname Valfritt (max 32 tecken)
lastname Valfritt (max 32 tecken)
user_num Agent-ID:t visas i statistiken (max 6 siffror). Det måste vara unikt. Valfritt
email I format *@*.*. Måste vara unikt och är obligatoriskt för engångslösenord! E-postadress eller mobilnummer krävs!
mobile Måste vara unikt och innehålla 00 och landskod, men utan mellanslag och parenteser. Används för engångslösenord. E-postadress eller mobilnummer krävs!
usergroup_name Obligatoriskt. Du måste använda ett befintligt användargruppnamn.
language_code Obligatoriskt. Välj mellan en, no, dk, se, bu, hu.

Hur sparar jag telefonnummer som inleds med 00 från Microsoft Excel?

Formatera kolumnen som text (markera kolumnen, högerklicka och välj ”Formatera celler”, välj sedan ”Text”). Eller skriv ' framför siffrorna (‘004712345678) så att Excel förstår att detta är text och visar de inledande nollorna. Spara sedan filen som CSV eller UTF-8 (txt).

Published

Last updated

1
-4