Tabell for overholdelse ("Adherence Now!" table)

Gir en «nå»-visning av hva som er planlagt for agentene, hva agentene gjør og om de ikke overholder planen.

Published

Last updated

0
-5