Filen kan være en Microsoft Excel-fil med filtypenavnet xlsx eller xls, og hvis du bruger import fra FTP, understøttes CSV-filer også. Du kan bruge en fil uden kolonneoverskrift eller en fil med kolonneoverskrift med valgfri kolonnenavne og derefter knytte kolonnerne i filen til de korrekte felter på kontaktlisten.                                                                                 
Vi anbefaler, at du bruger følgende kolonneoverskriftsnavne for at gøre det lettere at knytte kolonnerne til felterne:

Eksternt id (External id), Fornavn (First name), Efternavn (Last name), Telefon (Phone), Mobil (Mobile), E-mail 1 (Email 1), E-mail 2 (Email 2), Jobtitel (Working title), Organisation (Organization), Afdeling (Department), Adresse (Street name), Husnummer (Street number), Postnummer (Zip code), By (Zip location), Land (Country).

Krav:

 1. Eksternt id er påkrævet. Det er kontaktens entydige id, f.eks. fra dit (primære) CRM-system. (Hvis en fil indeholder 2 rækker med samme eksterne id, erstatter den senest post den først importerede post).                                                                                        
 2. Efternavn er påkrævet.
 3. En kontakt skal have mindst ét telefonnummer (telefon eller mobil) eller mindst én e-mailadresse.                                   
 4. Telefonnumre skal have det korrekte format (se nedenfor).

En kontakt, der ikke opfylder krav 2, 3 og 4, importeres ikke!

Telefon- og mobilnumre

Hvis en kontakt har ét mobilnummer og/eller ét fastnetnummer, skal du placere numrene i de rigtige kolonner. Hvis en kontakt har 2 mobilnumre eller 2 fastnetnumre, anbefaler vi, at du placerer ét nummer under Telefon (Phone) og ét under Mobil (Mobile).                                                   
Telefonnumre gemmes i formatet E.164 i kontaktlisten i Puzzel, og de skal derfor skrives i dette format i filen: +<landekode><abonnentnummer>. Eksempler: +4712345678 eller +447712345678.

Puzzel konverterer dog telefonnumrene til det korrekte format, når filen importeres:

For numre, der begynder med 00, erstatter vi 00 med +.

For numre, der IKKE begynder med 00 eller +, tilføjer vi + og den korrekte lande
kode i henhold til det definerede standardland.

Alle mellemrum bliver fjernet.

I numre, der indeholder (0), fjerner vi (0). E-

mailadresser

En e-mailadresse skal have formatet *@*.* for at blive importeret.

En kontakt med en e-mailadresse, der ikke overholder dette krav, importeres, men e-mailadressen vil være tom.

To opdateringsalternativer

 1. Fuldstændig erstatning
  • Den eksisterende kontaktliste slettes, og alle nye kontakter fra den nye fil importeres. Noter om kontakter i Puzzel (hvis der er nogen), går tabt.
 2.  Erstat og tilføj
  • En kontakt i filen, som har et eksternt id, der allerede står på listen, bliver opdateret. Alle eksisterende oplysninger om det pågældende id slettes, og alle oplysninger om det pågældende id i filen tilføjes.

  • En kontakt i filen, som har et nyt eksternt id eller ikke har et eksternt id, bliver tilføjet.

  • En kontakt på listen i Puzzel, som ikke findes i filen, bliver ikke ændret.

En fil kan indeholde maks. 10.000 rækker, så hvis du vil uploade flere kontakter end dette, skal du opdele kontakterne i 2 eller flere filer og uploade dem én fil ad gangen. Der er ikke en øvre grænse for antallet af rækker i tabellen med kontakter i Puzzels kontaktdatabasetabel.

Hvis en fil indeholder 2 rækker med samme eksterne id, erstatter den senest post den først importerede post.

Kolonnens navn

Kommentar / format

Eksempel

Eksternt id (External id)

Feltet Nøgle (Key), obligatorisk. Kontaktens entydige id i CRM-systemet (det primære CRM-system).

007

Fornavn (First name)

 

James

Efternavn (Last name)

Obligatorisk

Bond

Telefon (Phone) 1

+<landekode><abonnentnummer>

+44123456789

Telefonbeskrivelse (Phone description) 2

 

 

Mobil (Mobile) 1

+<landekode><abonnentnummer>

+44987654321

Mobilbeskrivelse (Mobile description) 2

 

 

E-mail 1 (Email 1) 1

*@*.*

James.bond@mi5.com

E-mail 1-beskrivelse (Email 1 description)
2

 

 

E-mail 2 (Email 2) 1

*@*.*

 

E-mail 2-beskrivelse (Email 2 description)
2

 

 

Jobtitel (Working title)

 

Hemmelig agent

Organisation (Organization

 

Mi5

Afdeling (Department)

 

Foreign affairs

Adresse (Street name)

 

Oxford Street

Husnummer (Street number)

 

33

Postnummer (Zip code)

 

12345

By (Zip location)

 

London

Land (Country)

 

England

1    En kontakt skal have et telefonnummer eller en e-mailadresse. I modsat fald bliver kontakten ikke importeret.                                                        
2    Beskrivelser er ikke nødvendige, men de kan f.eks. være Arbejde, Hjem, Omstilling.

Published

Last updated

0
0