Här kan du hantera vilka nyckelvärden som ska visas i rutnätet på hemsidan. Som standard visas 4 nyckelvärden i ett rutnät på 2x2. Om mer än 4 nyckelvärden väljs, omvandlas rutnätet automatiskt till ett 3x3 rutnät.   

Du kan även konfigurera att en del användare inte ser de supportmeddelanden som Puzzel publicerar på Home Page genom att sätta denna egenskap till OFF för ditt företag eller de valda användargrupperna.
 

Published

11/06/2020 - 14:59

Last updated

10/09/2021 - 12:11
2
0