De viktigaste egenskaperna här är:

  • Automatic logoff at midnight: Standardinställningen är OFF. Om funktionen är aktiverad loggas agenter som är inloggade i kön (pausade eller ej) ut vid midnatt.
  •  Automatic logoff after no answers: Standardinställningen är OFF. Om ett värde som är större än 0 angesexempelvis 2, loggas agenten ut efter att två varandra följande samtal erbjudits agenten (om maxtiden för ringning uppnåddes). Om agenten är inloggad kön med softphone i den nya agentapplikationen (agent.puzzel.com) och agentens Puzzel-webbläsare inte är tillgänglig (exempelvis om datorn är i viloläge eller webbläsaren stängd), resulterar denna agents tilldelade samtal i Error, Not ringing eller Time-out. Om agenten är inloggad med ett nummer för en extern softphone (exempelvis Skype eller Cisco) som inte är tillgänglig, resulterar det förmodligen också i att ringningen inte genomförs och Puzzel mottar ett felmeddelande. Observera att automatisk utloggning och inget svar inte fungerar för chattförfrågningar/skriftliga förfrågningar.
  • Automatic logoff after errors: Standardvärdet är 5. Med värde 5 (eller X) loggas agenten ut efter 5 (x) varandra följande samtal som allokerats till agenten där Puzzel fick felsignal. Observera att agenten även loggas ut om ett nätverksfel resulterar i ett felmeddelande till Puzzel i stället för ett ringning när en agent rings – men om detta sker kommer samtalen ändå inte fram till agenten. Om det är inställt 0 (rekommenderas inte) loggas inte agenten ut om hen.

Published

11/06/2020 - 14:59

Last updated

10/09/2021 - 12:11
2
1