De viktigaste egenskaperna under Call är:

  • Offer call to agent sec: Antalet sekunder det ska ringa i agentens telefon när kön ringer agenten (för en uppringare) innan kön avbryter och söker efter en ny agent. Standardvärde 30 sekunder.
  • Outgoing call display number (CLI shown to destination): Numret som visas som CLI (Calling Line Identity) till den uppringda parten när agenten ringer utgående samtal. Om en visningslista för utgående samtal har definierats och agenten har valt ett nummer från listan, lagras det valda numret här. Om inget nummer har definierats (och agenten inte har valt ett nummer från den definierade listan) används numret som agenten loggade in med.
  • Outgoing call Display number list: En semikolonavgränsad lista med nummer som agenten kan välja mellan. Det valda numret visas för den uppringda parten när agenten ringer ett utgående samtal. Om du vill att ”Logon number” ska visas i listan, vänligen lägg till variabeln ”$system_last_called”. Du kan lägga till en beskrivning för varje nummer i listan. Syntaxen för detta är number|description;number|description. Om agenten har valt ett nummer från listan lagras det valda numret under egenskapen 'Outgoing call Display number'. Observera att du endast får använda dina egna telefonnummer!
  • Originating number shown to agent: Om ett nummer har angetts visas detta nummer i stället för uppringarens nummer när agenten erbjuds ett samtal. Denna egenskap är inte synlig för kunder utan endast för Puzzel support.

Published

11/06/2020 - 14:54

Last updated

10/09/2021 - 12:11
2
0