Her kan du se og eventuelt redigere hvilke køer som skal være synlige i køoversikten, wallboard osv. Standardløsningen er å definere én visningskø for hver systemkø. Bare brukere med administrasjonsegenskapen Editer Display-køer
satt til PÅ kan legge til / redigere / slette visningskøer.

I eksemplet ovenfor er Salg, Support og Sentralbord tre separate systemkøer (hver med sin egen visningskø), som vi har bestemt oss for å gruppere sammen i en visningskø kalt Sum telefoni. Denne køen oppsummerer aktiviteten i alle de tre systemkøene.

En systemkø kan inkluderes i én eller flere visningskøer, og du kan ha systemkøer som ikke er inkludert i noen visningskø, for eksempel Ring ut-køen.

SLA-er er definert per systemkø og vises og grupperes i statistikk og Arkiv etter systemkø

Hvis du sletter en visningskø, vil det få konsekvenser for Køoversikt, Ticker og Wallboard

Webtilgang til kø

Hvis du tilbyr tilbakeringing fra nettsiden din (en Ring meg-knapp) eller hvis du har chat i Puzzel-løsningen din, og du bare vil tilby tilbakeringing eller chat når en agent er ledig, eller bare når færre enn x venter i kø, kan du åpne den relevante køen for webtilgang hvis du ikke bruker Puzzels web-services. Firmaets nettside kan da spørre Puzzel om køstatus, og deretter tilby tilbakeringing eller chat bare når agenter er logget på eller få venter i køen. Se også Webtilgang til tidsmodul.

Published

Last updated

0
-4